แม่บ้านต้อง รู้ เ ก็ บ ข้าว ส า ร ได้นาน

ข้าวสารเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมีอยู่แล้ว เราคนไทย กินข้าวทุกวัน ปลูกข้าวทุกปี หลายคนมีปัญหากับการ เก็บข้าวสารไว้นาน แล้ว มีอย่างอื่นมากัดกิน ทำให้เม็ดข้าวไม่สวย หุงแล้วไม่น่าทาน กินแล้วไม่อร่อย ทำให้พ่อบ้านไม่ชอบใจ แต่อย่ากังวลไปค่ะ เพียง เราทำแบ บนี้ ข้าวเราก็เก็บข้าวไว้ได้นน นำมาหุงก็น่าทานจ้า

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันม อ ดข้าวสารนั้นนับว่ามีสารพัดวิ ธี ซึ่งเราก็เคยแนะนำทางเว็บรักบ้านเกิດคอมมาพอสมควรแล้ว วันนี้เรามีอีกเกร็ดความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการป้องกันม อ ดในข้าวสารเท่านั้น วิ ธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ยังสามารถช่วยในการป้องกันความชื้นในข้าว

สาเหตุการเกิດเชื้อราที่ทำข้าวสารนั้นมีกลิ่นอับเหม็น ทำให้เวลาเอาข้าวไปหุงแล้ว แทบทานไม่ได้เลย จากข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงานฯได้สัมภาษณ์คุณผล วงค์ศรีดา ปราชญ์ชาวบ้าน ม. 4 ต.ไม้ย า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ยินดีแนะวิ ธีการเก็บข้าวสารไม่ให้เกิດม อ ดไม่มีกลิ่นสาบเหม็น แถมยังช่วยให้ข้าวสารหอมเหมือนข้าวใหม่อยู่เสมอ

วิ ธีเก็บข้าวสารไม่ให้เกิດม อ ด

-หลังจากที่ได้ข้าวสารมาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว,ข้าวเจ้าหรือแม้แต่ข้าวกล้องต่างก็ตาม ก่อนที่จะนำมาบรรจุถุงหรือใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

-ให้นำใบเตยที่ตากแห้งแล้วมาใส่ผสมลงไปกับข้าวสารประมาณ1 กิโลกรัม ต่อใบเตยตากแห้ง 3-4 ใบ( ตั ดเป็นชิ้นพอประมาณ)จากนั้นมัดปากถุงหรือปิดฝาภาชนะที่ใส่ข้าวสารให้มิดชิด ซึ่งนอกจากเราจะได้ข้าวสารที่ไม่มีม อ ดรบกวนแล้ว เรายังได้ข้าวสารที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติจากใบเตย ถึงจะเก็บข้าวสารไว้นานเป็นปี ก็ไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นสาบอีกต่อไป ทำให้การหุงข้าวแต่ละมื้อหอมและน่าทาน