เฮลั่น ปล่อยกู้ บ้านคนไทยประชา รั ฐ ผู้มีรายได้น้อย มีสิทธิ์ก่อน ผ่อนเริ่มต้น 1700 บาท

นับว่าเป็นเ รื่ อ งราวดี ทียังมีให้เห็นกันในบ้านเรานะคะ สำหรับผู้ที่กำลังอย ากมีบ้าน หรือจะกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน แต่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย รับรองว่าเฮลั่น ถูกใจกันแน่นอน

กับคนที่เป็นผู้ถือบั ต รสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบั ต รคน จ น สามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้ว แถมค่าผ่อนยังไม่แพงอีกด้วย

ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยสินเชื่อด อ กเบี้ยต่ำ ให้สิทธิ์บั ต รคน จ นก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผ ยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเ ค ร า ะ ห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน

สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “บ้านคนไทยประชารั ฐ” วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ประชาชนผู้ถือบั ต รสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ต รคน จ น
  2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน
  3. ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบั ต รสวัสดิการแห่งรั ฐเป็นอันดับแรก ให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย อัตราด อ กเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปี

หลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรื อ กรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ดังนั้น ถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ไป จะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือน

หรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ไป จะผ่อนประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน

น อ กจากนี้ ยังมีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้พัฒนาโครงการ อัตราด อ กเบี้ยผ่อนปรน 3 ปีแรก 3% ต่อปี

หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยก ร ร มสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการ

สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุด โดยนำพื้นที่ราชพัสดุ 8 แปลง ได้แก่

จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม

ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย มีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 ราย หรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้

น อ กจากนี้ กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลื อ กที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยๅ, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเ ค ร า ะ ห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใกล้ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่นั่นเลยนะคะ