4ร าศี เตรียมตัวเองให้พ ร้อม ฟ้าเปิดจะร วยจับเงินล้าน

โดย ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรื 4 ราศีอ “ หลวงพี่อุเทน ” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้

ที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค “วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ” ทีท่านได้ระบุว่า

4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหู ลืมตา เตรียมเ ป็ นเศร ษฐี ใหญ่

ได้โช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย ซึ่งได้แก่ชาวราศี

ราศีเมษ ราศีตุล ราศีมังกร ราศีกรกฎ = ร ว ย 4 ราศีที่แย่มานาน

พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กร กฎ และนอกจากทุก คน

จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบ ารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อม

จะด วงดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิ ด หมดเคราะะห์ หมดกร รม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดก ร รม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

อย่ าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว

อย่ า ลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพຮะสัมมาสัมพุทธเจ้า

รู้ก่อนเจ้ามือแน่นอน หวยดังมาแรงก่อนใคร

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่ า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย ร ว ยแน่นอน

ดีแน่นอน หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม หมดหนี้ หมดทุกข์

หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ข้อมูลyimpleun

Facebook Comments
v>