หน้าแรก Uncategorized เพิ่มเงินบำนาญ 10000 บาท! ข้าราชการเตรียมเฮ

เพิ่มเงินบำนาญ 10000 บาท! ข้าราชการเตรียมเฮ

แบ่งปัน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เผยแพร่ในวันนี้ เมื่อนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พุทธศักราช 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 แล้ว โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับ เดือนละ 10,000 บาท

กตัวอย่างเช่น เดิมได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิ ในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับ มิถานายน 2562 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก

ขอบคุณที่มา tnnthailand

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here