รายชื่อ 40 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดออกจากเคหสถาน

เมื่อวานนี้ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน *อัพเดทข้อมูล 3 ส.ค 2564 เวลา 8.00 น.*

จังหวัดที่ห้าม/ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน

จังหวัดที่ห้าม/ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน รวม 40 จังหวัด

ภาคเหนือ 2 จังหวัด

1. อุทัยธานี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2. ตาก ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด

1.กาญจนบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

2.จันทบุรี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

3.ฉะเชิงเทรา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.ชลบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5.ชัยนาท ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

6.นครนายก ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

7.นครปฐม ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8.นนทบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

9.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

10.ปทุมธานี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

11.ปราจีนบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

12.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

13.เพชรบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

14.เพชรบูรณ์ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

15.ระยอง ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

16.ราชบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

17.ลพบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

18.สมุ ทรปราการ ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

19.ส มุทรสาคร ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

20.สมุทรสงคราม ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

21.สระบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

22.สระแก้ว ช่วงเวลา 00.00 น. – 04.00 น.

23.สิงห์บุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

24.สุพรรณบุรี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

25.อ่างทอง ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคใต้ 8 จังหวัด

1. กระบี่ ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2. ตรัง ช่วงเวลา 22.00 น. – 03.00 น.

3. นราธิวาส ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4. ปัตตานี ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5. พัทลุง ช่วงเวลา 00.00 น. – 03.00 น.

6. ภูเก็ต ช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น.

7. ยะลา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8. สงขลา ช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

1. ชัยภูมิ ช่วงเวลา 21.00 น. – 05.00 น.

3. ศรีสะเกษ ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

2. นครราชสีมา ช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4. หนองคาย ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

5. อุบลราชธานี ช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

Facebook Comments Box