แคนาดา เปิ ดตัวย าพ่นจมูกเพื่อรักษ า C V-19

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักวิทย าศาสตร์ต่างประเทศ ที่คิดค้นพัฒนา ย าฆ่ าเ ชื้ อ C V-19 แบบพ่นจมูก หวังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรั ก ษา C V ชี้ได้ผล 99% เตรียมจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งขายไปทั่วโลก

นับตั้งแต่มีการแพ ร่ระบ าดของเ ชื้ อ C V-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ร ะบ าดไปทั่วโลกนั้น ทำให้ยอดผู้ป่ว ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมาก

และด้วยเหตุนี้ทางบริษัทย าระดับโลก เกล็นมาร์ก ฟาร์มาซูติคอลส์ (Glenmark Pharmaceuticals) จึงได้จับมือกับทางบริษัท แซนโอไทส์ (SaNOtize) จากประเทศแคนาดา

ร่วมกันคิดค้นพัฒนาย าสเปรย์พ่นจมูกที่มีส ารไนตริกออกไซด์ มีฤทธิ์กำราบเ ชื้ อไ วรั สในระบบทางเดินหายใจได้ พร้อมทั้งป้ องกันไม่ให้เ ชื้ อลุกลามไปถึงป อดได้เช่นกัน

สเป รย์ตัวนี้นั้น ได้ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 7,000 คนมาแล้ว ผลปรากฏว่าสามารถลดปริมาณเ ชื้ อไ วรั ส เฉลี่ยได้ถึง 95% ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก และพบอีกว่ายังลดลงไปได้มากถึง 99% ในช่วง 72 ชั่วโมงถัดมา

เบื้องต้นยังไม่มีรา ยงานผลข้างเคี ยงใดๆ โดย ณ ตอนนี้ได้มีการวางจำหน่ายตามร้านขายยาในอิสราเอลแล้ว สนนราคาอยู่ที่ 42 เหรียญดอลลาร์ หรือราว 1,400 บาท ด้วยเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงทะลุเพด านขน าดนี้ จึงเป็นที่มาของการจับมือร่วมกันของทั้งสองบริษัทตามที่กล่าวไปข้างต้น

เพื่อมุ่งหวังทำการตลาดให้ใหญ่ขึ้นและกระจายสเปรย์ฆ่ าเ ชื้ อชนิดนี้ไปยังประเทศอินเดียและแถบอื่นๆในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน เนปาล บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และเวียดนามต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก: thehindubusinessline

Facebook Comments Box