ท่องไว้ท่องให้ขึ้นใจ ก่อนซื้อ เเล้วจะรวยมาก สาธุ

ท่องไว้ก่อนซื้อหว ย แล้วจะรว พระ คาถา เรียกทรัพ ย์ จากแม่ ชีบุญเรือน เวลาท่านจะไปซื้อเลข ลองท่องไว้เพื่อเสริมดวงชะตาท่านให้มีเกณฑ์เทวดาฟ้าช่วย

คาถาพระฉิมพลี คาถาพระสีวลี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติมจง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย

แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ

ภาพถ่ายอธิษฐาน ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ถ่าย ณ วัดท่าผา จังหวัดกาญจนบุรี

รู้ก่อนเจ้ามือแน่นอน หวยดังมาแรงก่อนใคร

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ที่คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานไว้ว่า

ไม่ว่า รูปนี้จะอั ดขย ายต่อไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งทุกภาพก็จะมีความศั กดิ์สิ ทธิ์

เสมอกับรูปต้นแบบที่ถ่ายไว้ทุกประการ

สุดยอดคาถาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผู้ใดสวดบูชา

จะได้มาซึ่งเงินทองโชคลาภอย่างเหลือเชื่อ

Facebook Comments
v>